COPILUL DIN MINE E UN MODEL PENTRU TINE

Mai multe
   

Puterea exemplului reprezintă singura unitate măsurabilă pentru a stabili greutatea unei comunităţi în evoluţie.

Educaţia are vârsta ei,  ar putea să spună conservatorii. Teorie adevărată pe deplin, mai ales dacă aceasta este privită într-o lumină a realităţii contemporane. Lumină care aduce în faţa reflectoarelor tocmai un adevăr general valabil: educaţia este un fenomen permanent, continuu,  iar tactul pedagogic îl poate avea oricine. Chiar şi el, copilul tău.

Copilul din mine e un model pentru tine este un proiect integrat, organizat în data de 1 iunie,  Ziua Copilului, şi care are ca obiectiv cadru creşterea calităţii vieţii. Comunităţile beneficiare vor participa activ şi continuu la realizarea obiectivului propus, construind astfel un mediu prielnic, sănătos, confortabil şi civilizat pentru generaţiile actuale şi viitoare.

Cel mai mic membru al comunității – elevul de școală generală – va deveni „vehiculul ecologist” care va transporta comunitățile din cele trei orașe către o destinație în care calitatea vieții este una superioară.

Activitatea tematică va fi prezentată în data de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului.

Iniţiatori:

SC Gazeta de dimineaţă şi SC Pregoterm Vulcan

Parteneri:

Şcolile generale din localităţile Vulcan, Aninoasa şi Uricani – comunităţile beneficiare ale acestui Proiect tematic

Beneficiari:

direcţi – 220 de elevi din cele 8 şcoli aflate în cele 3 localităţi

principali – elevii celor 8 şcoli

secundari – comunităţile din cele trei localităţi

 

Scop proiect tematic:

Beneficiarii direcţi vor deveni, în cadrul planului tematic prezentat de cei doi iniţiatori, co-iniţiatori în etapele ulterioare. Beneficiarii principali se vor transforma în beneficiarul direct în celelalte proiecte – tematice. Beneficiarii secundari sunt, în următorul proiect tematic, beneficiari principali.

Capitole acceptate în activitatea tematică:

 1. Gunoiul este doar acea parte din deşeu care nu mai poate avea o altă utilitate
 2. Colectarea selectivă reduce costurile comunităţii, conservă resursele naturale şi creşte calitatea vieţii
 3. Un oraş curat înseamnă un oraş cu oameni sănătoşi

Descriere activitate tematică:

Fiecare unitate școlară, parteneră în acest proiect, va participa activ cu un moment propriu – educaţional – cultural – original, încadrat în tematica propusă. Momentul – program pregătit va respecta obiectivele specifice regăsite în regulamentul de organizare.

Tematica acestei activități – concurs va fi prelucrată la fiecare unitate școlară din cele trei localități-beneficiare, Vulcan, Aninoasa și Uricani. Informarea va fi realizată de grupul de inițiativă al acestui proiect – campanie, format din doi reprezentanți ai SC. Gazeta de Dimineață și doi reprezentanți ai SC Pregoterm SA.

Regulament obligatoriu:

 1. Fiecare echipaj va fi format din 9 membri – elevi reprezentativi ai fiecărui nivel de studiu clasa 0 – clasa a VIII-a
 2. Fiecare echipaj va fi însoţit de alţi 15 colegi, elevi merituoşi ai şcolii. Merituoşi – definiţie contextuală pentru elevi capabili, implicaţi, riguroşi, sociabili, comunicativi care să poată deveni „ambasadori” în orice proiect care să vizeze dezvotarea unei culturi reale de evoluţie socială. Elevii vor fi selectaţi de cadrele didactice ale şcolii.
 3. Fiecare echipaj va avea integrat în structura programului un personaj care va purta vestimentaţie confecţionată din plastic sau din carton/hârtie.
 4. Fiecare echipaj va purta un însemn/pancartă/steag/ personalizat cu numele şcolii, confecţionat din materialele mai sus menţionate.
 5. Fiecare echipaj/şcoală îşi va defini şi asuma un logo/moto care să se plieze pe tematica proiectului.

Până când juriul va delibera, beneficiarii vor fi antrenaţi într-un flash mob „Copilul din mine e un model pentru tine” susţinut de grupul . Melodia Copilul din mine e un model pentru tine va fi interpretată de solista Luminiţa Toth-Donisa.

Premii: Premiile vor fi acordate în voucher (tip sponsorizare) în urma deliberării unei comisii de jurizare.

Locul I – un voucher în valoare de 750 de lei

Locul al II-lea – un voucher în valoare de 500 de lei

Locul al III-lea – un voucher în valoare de 350 de lei

Voucherele câştigate vor putea fi accesate de şcolile câştigătoare doar pentru proiecte dezvoltate de aceste unităţi în interesul creşterii actului educaţional.

Toţi elevii participanţi vor putea viziona, la Cinematograful Luceafărul din Vulcan, documentarul Marşul pinguinilor. Înaintea acestui moment cinematografic, SC Pregoterm va prezenta şi un filmuleţ educativ despre importanţa colectării selective a deşeurilor.

PREGĂTIRE ȘI DESFĂȘURARE

 Pregătirea evenimentului desfășurat în data de 1 iunie 2017 a debutat cu vizitele făcute de grupul de inițiativă al proiectului, format din patru membri – doi reprezentanți ai SC Pregoterm SA și doi reprezentanți ai SC Gazeta de Dimineață, la sediile școlilor generale participante la proiect din cele trei localități – Vulcan, Aninoasa și Uricani. Acestea s-au derulat în perioada 8-19 mai, având drept scop realizarea unei informări privind conținutul proiectului, programul și modul de desfășurare, cerințele ce trebuie respectate în conceperea și prezentarea momentelor active pregătite de fiecare echipaj în cadrul concursului.

Pe toată durata acestei etape, membrii grupului de inițiativă au păstrat o strânsă legătură și o comunicare permanentă cu cadrele didactice coordonatoare ale activităților specifice de la fiecare unitate școlară pentru o organizare cât mai bună a desfășurării efective a concursului, pentru reușita fiecărui moment și în consecință pentru atingerea scopului urmărit prin demararea acestui proiect tematic, respectiv conștientizarea importanței participării active și continue a fiecărui membru al comunității –  începând cu cei mai mici, care pot deveni modele pentru cei din jur – la realizarea și păstrarea unui mediu curat, sănătos, confortabil și civilizat pentru generațiile actuale și cele viitoare.

Desfășurarea propriu-zisă a evenimentului a avut loc în data de 1 iunie, zi aleasă tocmai datorită simbolului pe care îl reprezintă, pe Bd. Mihai Viteazu, în imediata vecinătate a Primăriei municipiului Vulcan și s-a bucurat de participarea a cinci echipaje reprezentând tot atâtea școli și anume:

 • Școala Gimnazială Teodora Lucaciu Vulcan
 • Școala Gimnazială nr. 4 Vulcan
 • Școala Gimnazială nr. 5 Vulcan
 • Școala Generală Sfânta Varvara Aninoasa
 • Școala generală nr. 2 Uricani

Rând pe rând, acestea și-au prezentat momentele artistice pregătite,  dovedind că o problemă atât de importantă și serioasă a zilelor noastre – protejarea mediului înconjurător – poate fi abordată întro formă atractivă, care sa stârnească interesul întregii comunități și să impulsioneze o cât mai mare implicare.

Derularea întregii activități tematice a avut loc sub coordonarea dnei Ramona Roșulescu, directorul publicației Gazeta de Dimineață, care a realizat o prezentare dinamică și bine adaptată scopului propus prin proiect.

La spectacol au asistat și locuitori ai municipiului Vulcan, iar toți participanții, atât cei direct implicați cât și spectatorii, au primit seturi de baloane colorate în galben, verde și albastru, reprezentând sugestiv modul de colectare selectivă a deșeurilor (galben – plastic, verde – sticlă, albastru – hârtie și carton).

Evenimentul tematic a fost onorat și de prezența primarului municipiului Vulcan, dl. ing. Gheorghe Ile, care a subliniat importanța colectării selective a deșeurilor pentru asigurarea unui mediu curat și sănătos precum și pentru respectarea normelor prevăzute de Uniunea Europeană în ceea ce privește reciclarea deșeurilor.

De asemenea, au participat dl. viceprimar Cristian Merișanu și membrii ai Consiliului local al Municipiului Vulcan, ceea ce a confirmat interesul și implicarea autorităților locale în problematica gestionării eficiente și moderne a deșeurilor.

Deoarece evenimentul a fost organizat sub forma unei activități – concurs, s-a făcut o ierarhizare a momentelor artistice prezentate de echipajele școlare (de către un juriu compus din cadre didactice reprezentante ale participanților). Dar, considerându-se ca toți cei prezenți sunt câștigători prin implicare și participare precum și datorită faptului că s-au înregistrat egalități de puncte, s-a revenit asupra intenției inițiale de premiere și au fost acordate premii tuturor echipelor, astfel:

 • Premiul I, constând întrun voucher în valoare de 750 lei – echipei Școlii generale nr. 4 Vulcan;
 • Premiul II, constând în câte un voucher în valoare de 500 lei – la egalitate între echipele Școlii generale nr. 1 Vulcan și Școlii generale Aninoasa;
 • Premiul III, constând în câte un voucher în valoare de 200 lei – la egalitate între echipele Școlii generale nr. 5 Vulcan și Școlii generale nr. 2 Uricani;

Atât membrii echipelor artistice, cât și susținătorii acestora au primit din partea SC Pregoterm SA tricouri personalizate vizând conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor, precum și Diplome de Ambasador.

În încheierea programului toți elevii participanți au fost invitați la cinematograful Luceafărul pentru vizionarea filmului documentar Marșul pinguinilor.

 

Categorii: PREGOTERM

216
Vizualizări
Despre autor
- Tot ce vedeți și citiți pe siteul acesta e creația Fraților Pintea: pe hd365.ro postăm exclusiv producții proprii și conținut de calitate, garantat de experiența și profesionalismul în domeniu, demonstrate de-a lungul timpului. Vă mulțumim pentru vizită și vă invităm să mai rămâneți - cu siguranță veți descoperi ceva interesant în portofoliul nostru!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>